Yolanda Dionisio

Pèrit Judicial Cal·lígraf i Psicografòleg

 

La funció principal d’un Perit Cal·lígraf és l’estudi dels documents tant en relació amb les seves alteracions com quant al seu contingut. En canvi, la funció principal de l’estudi de psicografía és determinar la personalitat i habilitats de les persones segons la seva lletra i la seva escriptura.

Yolanda Dionisio

Pèrit judicial Cal·lígraf i Psicògraf

GRAFOLOGÍA

Ciència humana basada en l’estudi de la personalitat mitjançant l’examen de l’escriptura. 

ANÀLISIS CL·LIGRÀFIC

Tècnica enfocada a l’anàlisi i estudi de l’escriptura i signatura, que permet determinar l’autenticitat o falsedat i l’autoria d’un escrit o d’una signatura.

És una tècnica rigorosa que ha d’evitar interpretacions subjectives i conclusions interessades.

FUNCIONS RELATIVES A L'ESTUDI GRAFOLÒGIC

Acarament de documents dubitats i indubtables.​

Informes pericials cal·ligràfics. Anàlisi de contractes rebuts, lletres de canvi, cartes, testaments hològrafs, etc.​

Identificació i anàlisi d'alteracions en qualsevol tipus de document per a determinar el seu possible origen fraudulent.

Identificació i anàlisi d'esborrats, pintades i superposicions en documents.

PSICOGRAFOLOGÍA

Estudia i aplica un conjunt d’avançades tècniques orientades a la interpretació científica de la personalitat envers això redactar informes sobre les característiques psicosomàtiques i intel·lectuals de la grafia examinada.

Si necessites un perit grafòleg judicial per a demostrar qualsevol tipus de frau documental, et puc ajudar. Si vols sol·licitar més informació per al teu cas concret no dubtis a contactar.